Вепокс : инструкция по применению

Состав

В 1 таблетке 100 мг мебендазола.

Натрия лаурилсульфат, магния стеарат, кремния диоксид, натрия сахаринат, крахмал, лактозы моногидрат, тальк, как вспомогательные вещества.

В 5 мл суспензии 100 мг медендазола.

Избирательно тормозит синтез β-тубулина мышечных клеток гельминтов, что приводит к их парализации и нарушению функции транспортных систем.

Вепокс – показания к применению

анемия, обусловленная ХПН у взрослых больных, находящихся на гемо- или перитонеальном диализе, у пациентов в додиализный период и у детей, находящихся на гемодиализе.

Лечение анемии и уменьшение объема необходимых гемотрансфузий у взрослых пациентов, подлежащих химиотерапии по поводу солидных опухолей, злокачественной лимфомы или же множественной миеломы.

Лечение анемии у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих терапию зидовудином и с уровнем эндогенного эритропоэтина

У пациентов с ХПН, ИБС или застойной сердечной недостаточностью поддерживаемая концентрация гемоглобина не должна превышать верхней границы оптимальной концентрации.

Вепокс В аптеках Украины

  • Международное название: Epoetin alfa
  • Фарм. группа: Другие антианемические препараты
  • ATС-код: B03XA01
  • Условие продажи: по рецепту

для медичного застосування препарату

діюча речовина erythropoietin (еритропоетин);

0,5мл розчину містить 2000 МО концентрованого рекомбінантного еритропоетину;

0,4мл розчину містить 4000 МО концентрованого рекомбінантного еритропоетину;

1,0мл розчину містить 10000 МО концентрованого рекомбінантного еритропоетину;

допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідро фосфат дигідрат, натрію дигідро фосфату дигідрат, альбумін сироватковий людини, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Антианемічні препарати. Еритропоетин.

Код АТС В 03Х А 01.

Анемія, пов’язана з хронічною нирковою недостатністю у дорослих хворих, які знаходяться на гемо- або перитонеальному діалізі, у пацієнтів у додіалізному періоді та у дітей, які знаходяться на гемодіалізі.
Анемія в онкологічних хворих із не мієлоїдними новоутвореннями (з або без застосування хіміотерапії) та профілактика анемії в онкологічних хворих із не мієлоїдними новоутвореннями, які отримують хіміотерапію.
Анемія у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які лікувалися зидовудином і мають рівень ендогенного еритропоетину ? 500 ОД/мл.
Пере депозитна програма перед обширними хірургічними втручаннями у пацієнтів з рівнем гематокриту 33-39 % для полегшення збирання ауто логічної крові та зменшення ризику, пов’язаного із застосуванням алогенних гемотрансфузій, якщо очікувана потреба у крові для переливання перевищує кількість, яку можна отримати методом ауто логічного збирання без застосування епоетину-альфа.
Легкий і середній ступінь анемії (гемоглобін у межах від > 10 до ? 13 г/дл) перед проведенням обширної операції дорослим пацієнтам з очікуваним середнім ступенем втрати крові (2-4 одиниці гемоглобіну або 900-1800 мл крові) для зменшення потреби в алогенних гемотрансфузіях і полегшення відновлення системи еритропоезу.

Пацієнтам, у яких розвивається істинна еритроцитарна аплазія (PRCA) внаслідок лікування еритропоетином, протипоказаний препарат Вепокс або будь-який інший еритропоетин (див. Особливості застосування).

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Необхідно брати до уваги всі протипоказання, пов’язані з програмою відбору ауто логічної крові серед пацієнтів, які лікуються епоетином-альфа.

Пацієнтам, які підлягають елективній ортопедичній хірургії, але не брали участь у програмі відбору ауто логічної крові, застосування епоетину-альфа протипоказано при тяжких коронарних, периферійно-артеріальних, каротидних або церебрально-судинних захворюваннях, а також при нещодавно перенесених інфаркті міокарда або інсульті.

Хірургічним пацієнтам, у яких із будь-яких причин неможливо застосовувати адекватну антитромботичну профілактику.

Спосіб застосування та дози.

Препарат вводять внутрішньо венно і за відсутності внутрішньо венного доступу та за наявності життєвих показань допускається підшкірне введення ліків.

Загальні схеми терапії.

ПоказанняПочаткова тижнева дозаПідтримуюча тижнева доза
Хронічна ниркова недостатність у дорослих50-100 МО/кг
3 р/тиждень, в/в, п/шк
Знизити дозу на 25 МО/кг після досягнення оптимального рівня гемоглобіну
Дорослі пацієнти в додіалізному періодіПо 50-100 МО/кг
3 р/тиждень, в/в, п/шк
По 17-33 МО/кг
3 р/тиждень
Дорослі пацієнти, які отримують лікування гемодіалізомПо 50-100 МО/кг
3 р/тиждень, в/в, п/шк
По 30-100 МО/кг
3 р/тиждень
Дорослі пацієнти, які отримують лікування перитонеальним діалізомПо 50 МО/кг
3 р/тиждень, п/шк
Підтримуючі дози описані нижче
Діти, які отримують лікування гемодіалізомПо 50 МО/кг
3 р/тиждень, в/в
По 25 – 50 МО/кг
3 р/тиждень, в/в
Онкологічні хворіПо 150 МО/кг
3 р/тиждень, п/шк
Якщо концентрація гемоглобіну за місяць підвищується
20 г/л – знизити на 25%
ВІЛ-інфіковані хворі, які отримують зидовудинПо 100 МО/кг 3 р/тиждень протягом
8 тиж. В/в, п/шк
Дорослі пацієнти, які беруть участь у програмі збирання ауто логічної крові, перед хірургічними операціями600 МО/кг 2 р/тиждень протягом 3 тижнів перед хірургічним втручанням, в/в
Пацієнти в перед- і після операційному періоді, які не беруть участі у програмі збирання ауто логічної крові600 МО/кг 1 р/тиждень п/шк, протягом 3 тижнів перед хірургічним втручанням і в день хірургічного втручання або 300 МО/кг щодня, протягом 10 днів перед хірургічним втручанням, у день хірургічного втручання і 4 дні після

Пацієнти із хронічною нирковою недостатністю.

Для лікування пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю препарат застосовують шляхом внутрішньо венного введення, якщо це можливо.

Оптимальна концентрація гемоглобіну становить 100-120 г/л у дорослих пацієнтів і 95-110 г/л у дітей.

У пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю та з клінічною ішемічною хворобою серця або застійною серцевою недостатністю підтримуюча концентрація гемоглобіну не повинна перевищувати верхню межу оптимальної концентрації гемоглобіну.

Рівень феритину (або концентрація сироваткового заліза) слід визначати у всіх пацієнтів до початку лікування ВЕПОКСОМ.

ВЕПОКС може вводитися внутрішньо венним або підшкірним шляхом . На етапі коригування доза ВЕПОКСУ повинна бути збільшена, якщо концентрація гемоглобіну не підвищується хоча б на 1 г/дл на місяць.

Клінічне значуще підвищення концентрації гемоглобіну, як правило, спостерігається не раніше, як за 2 тижні лікування (у деяких пацієнтів через 6-10 тижнів). Після досягнення оптимальної концентрації гемоглобіну дозу слід зменшити на 25 МО/кг для уникнення перевищення оптимальної концентрації. Якщо концентрація гемоглобіну перевищує 12 г/дл, терапію ВЕПОКСОМ слід тимчасово припинити.

Дорослі пацієнти, які знаходяться на гемодіалізі.

Пацієнтам, які знаходяться на гемодіалізі, препарат вводять внутрішньо венно.

Лікування розподіляється на два етапи.

по 50 МО/кг три рази на тиждень внутрішньо венним шляхом.

За необхідності збільшення дози можна провести поетапне збільшення (не частіше одного разу протягом 4 тижнів) на 25 МО/кг три рази на тиждень до досягнення оптимальної концентрації гемоглобіну.

рекомендована загально тижнева доза – від 75 до 300 МО/кг;

Наявні дані дозволяють припустити, що пацієнти, в яких початковий рівень гемоглобіну дуже низький ( 68 г/л або >4,25 ммоль/л).

Онкологічні хворі: оптимальна концентрація гемоглобіну повинна становити приблизно 120 г/л.

ВЕПОКС може призначатися хворим з симптоматичною анемією.

ВЕПОКС також може призначатися для профілактики анемії у пацієнтів, які проходили курс хіміотерапії та мали низький вихідний рівень гемоглобіну ( 13 г/дЛ (8,1 ммоль/л), які підлягають елективній ортопедичній хірургії мають значно більший ризик розвитку тромботичних або судинних ускладнень, асоційованих із терапією епоетином-альфа. Таким чином, застосування препарату у хірургічних пацієнтів зі сталим рівнем гемоглобіну > 13 г/дЛ (8,1 ммоль/л)– не рекомендується.

ВЕПОКС має значну терапевтичну широту. При передозуванні епоетину-альфа виникають ефекти, що відображають найвищий ступінь прояву фармакологічної дії гормону. При виключно високих рівнях гемоглобіну можливо застосовування флеботомії. Далі проводять симптоматичне лікування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

ВЕПОКС слід використовувати під час вагітності та лактації тільки в тих випадках, коли потенційна користь від лікування перевищує можливий ризик для плода. Невідомо, чи проникає епоетин-альфа в грудне молоко, тому в період лактації ВЕПОКС слід використовувати з обережністю.

Читайте также:  Латексное лигирование геморроя

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні авто транспортом або іншими механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Забороняється вводити ВЕПОКС у вигляді внутрішньо венної інфузії або змішувати його з іншими медикаментами.

Нема жодних даних, які б вказували на те, що лікування епоетином-альфа чинить вплив на метаболізм інших ліків. При одночасному застосуванні ВЕПОКСУ та циклоспорину слід контролю вати рівень останнього в крові та, за необхідності, коригувати дозу циклоспорину.

Фармакодинаміка. Еритропоетин є очищеним глікопротеїном, що стимулює еритропоез.

За амін окислотним складом епоетин-альфа, який виробляється за генно-інженерною технологією, ідентичний еритропоетину людини, що виділяється із сечі хворих на анемію. Білкова частина становить приблизно 60 % від молекулярної маси та містить 165 амін окислот. Чотири вуглеводні ланцюги приєднані до білка трьома N-глікозидними зв’язками та одним О-глікозидним зв’язком. Молекулярна маса епоетину-альфа – приблизно 30 000 дальтонів.

За біологічними властивостями епоетин-альфа не відрізняється від людського еритропоетину. Після введення епоетину-альфа кількість еритроцитів, ретикулоцитів, рівень гемоглобіну та швидкість поглинання 59Fe збільшується. Епоетин-альфа вибірково стимулює еритропоез і не впливає на лейкопоез. Цитотоксична дія епоетину-альфа на клітини кісткового мозку не виявлена.

Внутрішньо венне введення:

Період напів виведення при внутрішньо венному введенні доз від 50 до 100 ОД/кг становить приблизно 4 години у здорових пацієнтів та приблизно 5 годин у пацієнтів з нирковою недостатністю при введенні доз 50, 100 та 150 ОД/кг. Період напів виведення у дітей становить біля 6 годин.

концентрації в плазмі при підшкірному введенні значно нижчі, ніж при внутрішньо венному введенні. Рівень у плазмі підвищується повільно і сягає максимуму протягом 12-18 год після введення.

Період напів виведення при підшкірному введенні становить майже 24 год.

Біодоступність препарату при підшкірному введенні становить приблизно 20 %.

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин;

Зберігати в недоступному для дітей, темному місці при температурі від 2 до 8 °С. Не струшувати. Не заморожувати.

0,5мл розчину у 1мл шприці з голкою у блістер ній упаковці та в картонній коробці.

0,4мл розчину у 1мл шприці з голкою у блістер ній упаковці та в картонній коробці.

1,0 мл розчину у 1мл шприці з голкою у блістер ній упаковці та в картонній коробці

Чотири вуглеводні ланцюги приєднані до білка трьома N-глікозидними зв язками та одним О-глікозидним зв язком.

Вепокс инструкция и описание

BСредства, влияющие на систему крови и гемопоэз

B03Антианемические средства

B03XПрочие антианемические препараты

B03XAПрочие антианемические препараты

B03XA01Эритропоэтин

Действующее вещество erythropoietin (эритропоэтин) 0,5 мл раствора содержит 2000 МЕ концентрированного рекомбинантного эритропоэтина; 0,4 мл раствора содержит 4000 МЕ концентрированного рекомбинантного эритропоэтина; 1,0 мл раствора содержит 10000 МЕ концентрированного рекомбинантного эритропоэтина. Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия фосфат дигидрат, натрия фосфат дигидрат, альбумин сывороточный человека, вода для инъекций.

Раствор для инъекций.

Способ применения и дозы

Препарат вводят внутривенно и при отсутствии внутривенного доступа и при наличии жизненных показаний допускается подкожное введение лекарств.

Начальная недельная доза

Поддерживающая недельная доза

Хроническая почечная недостаточность у взрослых

3 р / неделю, в / в, п / к

Снизить дозу на 25 МЕ / кг после достижения оптимального уровня гемоглобина

Взрослые пациенты в додиализном периоде

По 50-100 МЕ / кг

3 р / неделю, в / в, п / к

Взрослые пациенты, получающие лечение гемодиализом

По 50-100 МЕ / кг

3 р / неделю, в / в, п / к

По 30-100 МЕ / кг

Взрослые пациенты, которые получают лечение перитонеальным диализом

3 р / неделю, п / к

Поддерживающие дозы описаны ниже

Дети, которые получают лечение гемодиализом

3 р / неделю, в / в

По 25 – 50 МЕ / кг

3 р / неделю, в / в

3 р / неделю, п / к

Если концентрация гемоглобина в месяц повышается

20 г / л – снизить на 25%

ВИЧ-инфицированные больные, получающие зидовудин

По 100 МЕ / кг 3 раза / неделю в течение

8 недель. В / в, п / к

Взрослые пациенты, участвующие в программе сбора аутологичной крови перед хирургическими операциями

600 МЕ / кг 2 р / неделю в течение 3 недель перед хирургическим вмешательством, в / в

Пациенты в пред- и послеоперационном периоде, не участвующих в программе сбора аутологичной крови

600 МЕ / кг 1 р / неделю п / к, в течение 3 недель перед хирургическим вмешательством и в день хирургического вмешательства или 300 МЕ / кг ежедневно в течение 10 дней перед хирургическим вмешательством, в день хирургического вмешательства и 4 дня после

Пациентам, у которых развивается истинная эритроцитарная аплазия (PRCA) вследствие лечения эритропоэтином, противопоказан препарат Вепокс ® или любой другой эритропоэтин (см. Особенности применения). Неконтролируемая гипертензия. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Необходимо принимать во внимание все противопоказания, связанные с программой отбора аутологичной крови среди пациентов, получающих эпоэтин альфа. Пациентам, подлежащих элективных ортопедической хирургии, но не участвовали в программе отбора аутологичной крови, применение эпоэтина альфа противопоказано при тяжелых коронарных, периферийно-артериальных, каротидных или церебрально-сосудистых заболеваниях, а также при недавно перенесенных инфаркте миокарда или инсульте. Хирургическим пациентам, у которых по каким-либо причинам невозможно применять адекватную антитромботической профилактике.

Преимущественно в начале лечения могут возникать симптомы простуды, такие как головокружение, сонливость, лихорадка, головная боль, суставная и мышечные боли, вялость. В отдельных случаях наблюдалось тромбоцитоз. У некоторых пациентов, которые применяли препараты эритропоэтина, имели место тромботические сосудистые осложнения, такие как ишемия миокарда, инфаркт миокарда, цереброваскулярные осложнения (церебральные кровоизлияния, инсульт и т.п.), преходящие ишемические атаки, глубокий венозный тромбоз, артериальный тромбоз, эмболия легочных артерий, аневризмы, тромбозы сетчатки, а также окклюзия диализной системы. Описаны также реакции со стороны кожи в местах введения препарата, которые чаще возникали при подкожном введении, чем при внутривенном. Пациенты жаловались на покраснение кожи, слабый или умеренный боль вокруг места инъекции. Развитие иммунных реакций при применении препарата Вепокс ® регистрировался редко. Существует информация о регистрации случаев гиперчувствительности и аллергических реакций, и отдельных случаев ангионевротического отека и анафилактических реакций. Существуют единичные сообщения о развитии истинной эритроцитарной аплазии (эритробластопения) после многомесячного или многолетнего периода подкожного применения эритропоэтина альфа (см. Особенности применения).

Пациенты с почечной недостаточностью.

Частым побочным эффектом, встречается при лечении эпоэтином альфа является дозозависимое повышение артериального давления или ухудшение течения уже существующей гипертензии. Чаще всего этот эффект наблюдается у пациентов с хронической почечной недостаточностью. У некоторых пациентов наблюдались гипертонические кризы, энцефалопатические симптомы (головная боль, спутанность сознания и т.д.) и генерализованные тонико-клонические судороги. Особое внимание должно быть уделено появлению внезапных приступов головной боли или мигрени, как возможным предупреждающим сигналам. Мониторинг артериального давления рекомендуется проводить с самого начала терапии препаратом. У некоторых больных, находившихся на гемодиализе, особенно у пациентов со склонностью к гипотензии или при наличии осложнений со стороны артериовенозной фистулы (стеноз, аневризмы и т.д.), описаны случаи тромбоза шунта.

Пациенты с онкологическими заболеваниями.

В связи с возможностью развития гипертензии во время терапии эпоэтина альфа следует проводить тщательный мониторинг концентрации гемоглобина и уровня артериального давления. Развитие тромботических осложнений, наблюдался у пациентов, получавших терапию препаратами эритропоэтина, включая эпоэтин альфа (см. Особенности применения). В исследованиях, проведенных у женщин с метастатическим раком груди, направленных на определение эффективности общей терапии вне коррекцией анемическая состояний, общий уровень смертности, уровень смертности, связанный с прогрессированием заболевания, и случаи смертельной тромбоэмболии во время терапии эпоэтина альфа превышали таковые показатели в сравнению с плацебо.

Читайте также:  Что такое мышечный гипертонус и почему он возникает?

Взрослые хирургические пациенты, участвующие в программе отбора аутологичной крови.

Независимо от назначенной терапии эпоэтин альфа, тромботические и сосудистые осложнения могут возникать в хирургических пациентов на фоне сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и многоразовых флеботомий. Все специальные предупреждения и меры предосторожности, связанные с программой сбора аутологичной крови, в том числе процедура компенсации объема циркулирующей крови, должны распространяться на пациентов, которые применяют эпоэтин альфа.

Взрослые хирургические пациенты, вне программы отбора аутологичной крови.

Пациенты, с устойчивым уровнем гемоглобина> 13 г / дл (8,1 ммоль / л), подлежащих элективных ортопедической хирургии имеют значительно больший риск развития тромботических или сосудистых осложнений, ассоциированных с терапией эпоэтина альфа. Таким образом, применение препарата в хирургических пациентов с устойчивым уровнем гемоглобина> 13 г / дл (8,1 ммоль / л) – не рекомендуется.

ВЕПОКС имеет значительную терапевтическую широту. При передозировке эпоэтина альфа возникают эффекты, отражающие высокий степень проявления фармакологического действия гормона. При исключительно высоких уровнях гемоглобина возможно применение флеботомии. Далее проводят симптоматическое лечение.

Применение в период беременности или кормления грудью

ВЕПОКС следует использовать во время беременности и лактации только в тех случаях, когда потенциальная польза от лечения превышает возможный риск для плода. Неизвестно, проникает эпоэтин альфа в грудное молоко, поэтому в период лактации ВЕПОКС ® следует использовать с осторожностью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Запрещается вводить ВЕПОКС ® в виде внутривенной инфузии или смешивать его с другими медикаментами. Нет никаких данных, которые бы указывали на то, что лечение эпоэтина альфа оказывает влияние на метаболизм других лекарств. При одновременном применении ВЕПОКСУ ® и циклоспорина следует контролировать уровень последнего в крови и, при необходимости, корректировать дозу циклоспорина.

Фармакологические. Эритропоэтин является очищенным гликопротеином, который стимулирует эритропоэз. По аминокислотному составу эпоэтин альфа, который производится по генно-инженерной технологии, идентичен эритропоэтина человека, выделяется из мочи больных анемией. Белковая часть составляет примерно 60% от молекулярной массы и содержит 165 аминокислот. Четыре углеводные цепи присоединены к белку тремя N-гликозидными связями и одним О-гликозидной связью. Молекулярная масса эпоэтина альфа – примерно 30 000 дальтонов. По биологическим свойствам эпоэтин альфа не отличается от человеческого эритропоэтина. После введения эпоэтина альфа количество эритроцитов, ретикулоцитов, уровень гемоглобина и скорость поглощения 59 Fe увеличивается. Эпоэтин альфа избирательно стимулирует эритропоэз и не влияет на лейкопоезЦитотоксична действие эпоэтина альфа на клетки костного мозга не выявлено.

Период полувыведения при внутривенном введении доз от 50 до 100 ЕД / кг составляет примерно 4:00 у здоровых пациентов и примерно 5:00 у пациентов с почечной недостаточностью при введении доз 50, 100 и 150 ЕД / кг. Период полувыведения у детей составляет около 6:00.

концентрации в плазме при подкожном введении значительно ниже, чем при внутривенном введении. Уровень в плазме повышается медленно и достигает максимума в течение 12-18 ч после введения. Период полувыведения при подкожном введении составляет почти 24 ч. Биодоступность препарата при подкожном введении составляет примерно 20%.

Основные физико-химические свойства

прозрачный, бесцветный раствор

Хранить в недоступном для детей, темном месте при температуре от 2 до 8 ° С. НЕ встряхивать. Не замораживать.

В связи с возможностью развития гипертензии во время терапии эпоэтина альфа следует проводить тщательный мониторинг концентрации гемоглобина и уровня артериального давления.

Синонимы нозологических групп

Рубрика МКБ-10Синонимы заболеваний по МКБ-10
B67 ЭхинококкозСобачий ленточный червь
Эхинококкоз гидатидный
Эхинококкоз однокамерный
B68 ТениозТениаринхоз
Тениидозы
B76 АнкилостомидозАнкилостомидозы
Кишечная инвазия
B77 АскаридозГлистная инвазия
Кишечная инвазия
Кишечная инвазия аскаридами
Кишечные нематоды
B78 СтронгилоидозАнгвиллюлез
Кишечная угрица
Кохинхинская диарея
B79 ТрихурозВласоглав
Кишечная инвазия
Трихиуриаз
Трихоцефалез
B80 ЭнтеробиозГлистная инвазия
Заражение острицами
Кишечная инвазия
Кишечные нематоды
Оксиуриаз
Оксиуроз
B81.4 Кишечные гельминтозы смешанной этиологииСмешанные гельминтозы
Смешанные инвазии

Не разрешается коммерческое использование материалов.

Применение у детей

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или нарушенным всасыванием глюкозы галактозы не следует принимать этот препарат.

Вермокс — противоглистное средство широкого спектра действия

Таблетки Вермокс – противоглистное средство широкого спектра действия, эффективно справляющееся с разными формами гельминтов, паразитирующих в человеческом организме.

Наилучший результат Вермокс показывает при лечении энтеробиоза, аскаридоза и трихоцефалеза. Препарат применяют и при других разновидностях глистных инвазий, целесообразность его использования в этом случае определяет лечащий врач.

Вермокс является одним из самых современных средств от паразитов. Он отличается наименьшей токсичностью и редко провоцирует нежелательные побочные эффекты.

Заразиться паразитарной инфекцией очень просто. Нарушение норм личной гигиены, контакт с больным человеком или животным приводит к тому, что в организме поселяются непрошенные «соседи». При этом человек может долгое время не подозревать о том, что он заражен паразитами, и списывать недомогание на обострение хронических болезней.

А тем временем гельминты размножаются с огромной скоростью, поражают внутренние органы и вызывают общую интоксикацию организма. Это может привести к самым тяжелым последствиям для здоровья. Поэтому так важно своевременно выявлять и лечить глистные инвазии.

Кроме того, во многих случаях организм оказывается заражен гельминтами различных видов.

Способ применения и дозировка

Таблетки Вермокс принимают внутрь целиком, не разжевывая, запивают небольшим количеством воды. Дозировка зависит от возраста и вида гельминта, приведшего к развитию патологии:

  • Взрослые и дети старше 2-х лет при энтеробиозе – 100 мг (1 таблетка) 1 раз в день, при смешанных гельминтозах – 100 мг 2 раза в день, в течение 3-х дней. В случае сохранения симптомов гельминтоза – курс лечения повторяют через 3 недели.
  • Дети старше 14 лет и взрослые – при смешанных гельминтозах и энтеробиозе схема и дозировка приема препарата такая же. При эхинококкозе доза значительно выше – 500 мг (5 таблеток) 2 раза в день первые 3 дня, затем дозу увеличивают еще до 500 мг 3 раза в день еще на 3 дня. В дальнейшем при необходимости доза может быть увеличена до 1000-1500 мг 3 раза в день. Средний курс лечения при этом составляет 4-6 недель (при паразитировании эхинококка Echinococcus multilocularis курс длительный, до 2-х лет).

Для лечения трихинеллеза препарат принимают по такой схеме – 1-й день 200-300 мг 3 раза в день, 2-й день – 200-300 мг 4 раза в день, а с 3-го дня по 14-й день – 500 мг 3 раза в день. При аскаридозе, тениозе, анкилостомидозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе рекомендованная схема применения – 100 мг 2 раза в день (утром и вечером) в течение 3 дней.

Также параллельно рекомендуется проводить профилактический прием препарата членам семьи или близким людям, у которых также имеется вероятность заражения гельминтозом.

Перед началом применения таблеток Вермокс необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний.

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит 100 мг мебендазола;

Читайте также:  Взаимосвязь папилломавируса и эрозии шейки матки

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмал гликолят (тип А), тальк, крахмал кукурузный, сахарин натрия, магния стеарат, масло хлопковое гидрогенизированное, ароматизатор апельсиновый, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия лаурилсульфат, оранжево-желтый S (Е 110).

При случайной передозировке могут возникнуть спастические боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

Особые указания

При длительном применении необходим контроль общего анализа крови, функции печени, почек.

Препарат несовместим с алкоголем.

В период лечения нет необходимости в назначении слабительных средств и соблюдении диеты. Вермокс снижает потребность в инсулине у больных сахарным диабетом.

В случае непереносимости лактозы, следует учесть, что каждая таблетка препарата содержит 110 мг лактозы моногидрата.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами

Вермокс не оказывает влияния на способность к вождению автомобиля и управлению рабочими механизмами.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

Для профилактики гельминтозов Вермокс подходит как нельзя лучше, потому что достаточно принять одну таблетку однократно и обезопасить себя от вероятного заболевания.

Вермокс

Вермокс – антигельминтный препарат широкого спектра действия; наиболеее эффективен при энтеробиозе и трихоцефалезе. Вызывая необратимое нарушение утилизации глюкозы, истощает запасы гликогена в тканях гельминтов, препятствует синтезу клеточного тубулина, а также тормозит синтез аденозинтрифосфата (АТФ).
Он активен в отношении Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricioides, Trichuris trichiura, Ancylоstoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Taenia spp. или смешанных инвазий.
Препарат вызывает дегенерацию цитоплазматических микротрубочек глиста, тем самым препятствует утилизации глюкозы, снижает энергообмен и вызывает гибель паразита.
Фармакокинетика.
После приема внутрь мебендазол в небольшом количестве всасывается из желудочно-кишечного тракта. Незначительная его часть, попадая в кровь, на 90% связывается с белками плазмы и метаболизируется в печени.

Показания к применению:
Показаниями к применению препарата Вермокс являются: энтеробиоз; аскаридоз; анкилостомидоз; стронгилоидоз; трихоцефалез; трихинеллез; тениоз; эхинококкоз (при невозможности оперативного лечения); смешанные гельминтозы.

Способ применения:
Таблетки Вермокс принимать внутрь с небольшим количеством воды.
Взрослым и детям старше 3 лет при энтеробиозе – по 100 мг 1 раз/сут, при смешанных гельминтозах – утром и вечером по 100 мг в течение 3 дней. Если симптомы заболевания сохраняются, рекомендуется через 3 недели повторить курс лечения.
Взрослым и детям старше 14 лет: при эхинококкозе в первые 3 дня – по 500 мг 2 раза/сут, в последующие 3 дня дозу увеличивают до 500 мг 3 раза/сут; в дальнейшем дозу повышают до 1000 -1500 мг 3 раза/сут. Средняя продолжительность лечения эхинококкоза, вызванного Echinococcus granulosus, составляет 4-6 недель, вызванного Echinococcus multilocularis – до 2 лет. При трихинеллезе – в 1-й день по 200-300 мг 3 раза/сут, во 2-й день по 200-300 мг 4 раза/сут, а с 3 по 14 день — по 500 мг 3 раза/сут.
Рекомендуется проводить одновременное лечение всех членов семьи. При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомидозе, тениозе, стронгилоидозе и смешанных гельминтозах – утром и вечером по 100 мг в течение 3 дней.

Побочные действия:
Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, экзантема, анафилактические и анафилактоидные реакции.
Со стороны системы кроветворения: нейтропения.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение активности печеночных трансаминаз, ЩФ, гепатит (при применении в высоких дозах в течение длительного времени).
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, судороги.
Со стороны мочевыделительной системы: гиперкреатининемия, гломерулонефрит (при применении в высоких дозах в течение длительного времени).
Отклонения в результатах лабораторных исследований: лейкопения, анемия, эозинофилия (при применении в высоких дозах в течение длительного времени).
Прочие: выпадение волос (при применении в высоких дозах в течение длительного времени).

Противопоказания:
Противопоказаниями к применению препарата Вермокс являются: повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенный колит; болезнь Крона; печеночная недостаточность; детский возраст до 3 лет; беременность; период лактации; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; одновременный прием с метронидазолом, фенитоином, карбамазепином, ритонавиром.

Беременность:
Вермокс противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.
Нет данных о том, выделяется ли мебендазол с грудным молоком. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Вермокс снижает потребность в инсулине у больных сахарным диабетом. Следует избегать совместного назначения с липофильными веществами.
Циметидин может повышать концентрацию мебендазола в крови, карбамазепин и другие индукторы метаболизма – понижают, поэтому при данных комбинациях следует контролировать концентрацию лекарственных средств в сыворотке.

Передозировка:
Симптомы передозировки препаратом Вермокс: абдоминальные боли, тошнота, рвота, диарея. При применении в высоких дозах в течение длительного времени: обратимые нарушения функции печени, гепатит, нейтропения.
Лечение: необходимо удалить препарат из желудка, вызвав рвоту или сделав промывание желудка, прием активированного угля.

Условия хранения:
Препарат Вермокс следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С.

Форма выпуска:
Вермокс – таблетки массой 100 мг.
Упаковка: 6 шт.

Состав:
1 таблетка Вермокс содержит: мебендазол 100 мг.
Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат – 0.5 мг, кремния диоксид коллоидный – 1.5 мг, магния стеарат – 3 мг, натрия сахаринат – 5 мг, тальк – 9 мг, крахмал кукурузный – 71 мг, лактозы моногидрат – 110 мг.

Дополнительно:
Препарат Вермокс противопоказан при печеночной недостаточности. При длительном приеме необходимо контролировать функцию печени.
Данные о применении Вермокса у больных с нарушением функции почек не предоставлены. При длительном приеме необходимо контролировать функцию почек.
Препарат противопоказан детям в возрастей до 2 лет.
При длительном приеме препарата Вермокс необходимо контролировать картину периферической крови, функцию печени и почек.
У пациентов с сахарным диабетом необходимо контролировать концентрацию глюкозы в крови.
В течение суток после приема запрещается употребление этанола, жирной пищи, не назначают слабительное.
Обязательно периодическое исследование мазков анальной области и кала после окончания лечения: терапия считается эффективной при отсутствии гельминтов или их яиц в течение 7 последующих дней.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или нарушенным всасыванием глюкозо/галактозы не следует назначать этот препарат.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Пациентам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с техникой, поскольку во время лечения может возникать головокружение и наблюдаться сонливость.

У пациентов с сахарным диабетом необходимо контролировать концентрацию глюкозы в крови.

Лекарственная форма

В случае высокой вероятности повторной инвазии принимают повторно через 2-4 нед в той же дозе.

Форма выпуска

В упаковке на блистерах по шесть таблеток, в диаметре они примерно 10 мм с выемкой в середине. На вид таблетки дископодобной формы, плоские белого или бежевого цвета с легким запахом.

Анкилостомоз развивается при заражении организма глистами анкилостомами, которые приводят к анемии.

Вермокс

Рейтинг 4,3 / 5
Эффективность
Цена/качество
Побочные эффекты

Вермокс (Vermox): 4 отзыва врачей, 6 отзывов пациентов, инструкция по применению, аналоги, инфографика, 1 форма выпуска.

Вермокс спас нас от этой напасти, теперь для профилактики я даю всей семье в той же дозе, что прописал врач осенью и весной.

Добавить комментарий